جمعه, ژانویه 19, 2018

سرامیک کف 60x60

 

برای نمایش نمونه های کارشده روی اسامی سرامیک ها کلیک نمایید.

 

کالج بژ -پرسلانی

60x60

دی بژ

60x60

دهبید بژ-پرسلانی*

60x60

 

دهبید بژ - سرامیک*

60x60

ملینا بژ*

60x60

 

 

* محصولات  دهبید پرسلانی و سرامیک دارای دو نوع مات وبراق است.

* محصول ملینا دارای دو نوع مات و براق است.

 

کاشی و سرامیک الوند کرج

نمایندگی جعفری