جمعه, ژانویه 19, 2018

بارسلونا 20x60

 

بارسلونا Barselona

 

 

 

بارسلونا آبی

20x60

بارسلونا آبی - تک گل

20x60

بارسلونا آبی- بردر سیگاری

5.5x60

بارسلونا قرمز

20x60

بارسلونا قرمز-تک گل

20x60

بارسلونا قرمز-بردر سیگاری

5.5x60

بارسلونا قهوه ای

20x60

بارسلونا قهوه ای-تک گل

20x60

بارسلونا قهوه ای- بردر سیگاری

20x60

بارسلونا بنفش

20x60

بارسلونا بنفش- تک گل

20x60

بارسلونا بنفش- بردر سیگاری

5.5x60

 

بارسلونا کرم

20x60

بارسلونا سفید

20x60

 

 

 

کاشی و سرامیک الوند کرج

نمایندگی جعفری